×

Privacy Policy

Ingangsdatum: 29 April 2021

YourGoals. (“Ons”, “wij” of “onze”) beheert de https://yourgoals.nl/ website (de “Website”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt.

Wij gebruiken uw gegevens om een betere website ervaring te leveren en deze te verbeteren. Door de website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via https://yourgoals.nl/
Definities
Website: Website is de https://yourgoals.nl/ website die wordt geëxploiteerd door YourGoals.
Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens: Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de website, hetzij uit de website-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies: Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) zijn opgeslagen.
Gegevenscontrolemechanisme: Gegevenscontrolemechanisme betekent de natuurlijke rechtspersoon die (alleen of samen of in gemeenschap met andere personen) de doeleinden en de manier bepaalt waarop persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt. Voor het doel van deze Privacybeleid, wij zijn een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

Gegevensverwerkers (of serviceproviders): Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder. We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

Gegevensonderwerp: (of gebruikersgegevens) De bezoeker is een levend persoon die onze website gebruikt en die zijn/ haar persoonlijke gegevens deelt.
Informatie verzamelen en gebruiken
We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.
Tijdens het gebruik van onze website kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
 • e-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Cookies en gebruiksgegevens
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen door middel van nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze berichten van ons door de link afmelden of de instructies in de e-mail die we verzenden te volgen.
Gebruiksgegevens
We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de website wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.
Tracking & Cookies Data
We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze website bij te houden en om bepaalde informatie vast te houden.
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt zijn, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze website te verbeteren en te analyseren.
U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze website niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:
 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeur Cookies. We gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. We gebruiken beveiligingskoekjes voor beveiligingsdoeleinden.
Gebruik van Data YourGoals. gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:
 • het aanbieden en onderhouden van onze service
 • aan u te informeren over wijzigingen in onze service
 • om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze website
 • om de klantenservice te analyseren of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren.
 • om toezicht te houden op het gebruik van onze website.
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen te bieden die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u heeft al gekocht of gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
Wettelijke basis voor verwerking van persoonsgegevens onder algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, YourGoals. De wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die wordt beschreven in dit privacybeleid is afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen. YourGoals. kan uw persoonlijke gegevens verwerken, omdat:
 • We moeten een overeenstemming met u bereiken
 • U hebt ons toestemming gegeven om dit te doen.
 • De verwerking is in ons rechtmatige belang en het wordt niet door uw rechten overtreden. Om te voldoen aan de we
Bewaring van gegevens YourGoals. zullen uw persoonlijke gegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven. YourGoals. bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen gedurende een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze website te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren. Overdracht van gegevens Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan – en worden onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de gegevensbeschermingswetgeving anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken. Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht. YourGoals. neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles aanwezig zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie. Openbaarmaking van gegevens Wettelijke vereisten YourGoals. kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie nodig is om:
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of het eigendom van YourGoals te beschermen en te verdedigen.
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de website te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
Beveiliging van Gegevens De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar houd er rekening mee dat er geen 100% veiligheid is. het internet of de methode voor elektronische opslag is 99% veilig. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Uw gegevensbeschermingsrechten volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. YourGoals. streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u het gebruik van uw Persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en als u wilt dat deze wordt verwijderd van onze systemen, neemt u contact met ons op. In certain circumstances, you have the following data protection rights:
 • het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in uw gedeelte met accountinstellingen openen, bijwerken of vragen om ze te verwijderen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neemt u dan contact met ons op om u te helpen
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie niet juist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U hebt recht op een kopie van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken waar YourGoals. vertrouwt op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert. U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER). Serviceproviders We kunnen bedrijven en derden inschakelen om onze website (“website providers”) te vergemakkelijken, de wesbite namens ons te verlenen, website gerelateerde services te verlenen of ons te helpen analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor andere doeleinden te gebruiken. Analytics We kunnen bedrijven en derden inschakelen om onze website (“website providers”) te vergemakkelijken, de wesbite namens ons te verlenen, website gerelateerde services te verlenen of ons te helpen analyseren hoe onze website wordt gebruikt. We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.
 • Google Analytics is een webanalyse service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser-add-on van Google Analytics te installeren. De invoegtoepassing voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie met Google Analytics over bezoekactiviteiten deelt. Bezoek de Privacy & voorwaarden van Google voor meer informatie over de privacypraktijken van Google. webpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Gedragsremarketing YourGoals. maakt gebruik van remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service. Links naar andere sites Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden. Privacy van kinderen Onze service is niet gericht tot personen onder de 18 jaar (“kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen. Wijzigingen in dit privacybeleid We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen u dit laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. U wordt geadviseerd dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Neem contact met ons op Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Ontvang gezonde leefstijl-, voeding- & trainingstips in jouw mailbox

Wij houden jou op de hoogte van acties, tips en andere leuke nieuwtjes.
De gegevens worden niet gedeeld met derden.

info@yourgoals.nl

Call: 06 37 503 029

© 2021 by YourGoals | All rights reserved. Powered by Orion | Online Course & Coaching Marketing Agency.
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram